Vyberte si:

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v tomto internetovém obchodě . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Prodávající: TIARA GALIANO CZ s.r.o., Kaštanová 1625/14, 370 08 České Budějovice, IČO: 28133544, DIČ: CZ28133544

Zprostředkovatel: Lucie Krákorová, Brandýská 347, 250 90 Jirny okr. Praha - východ, IČ: 76496376, DIČ: CZ7962211059

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) -  je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto  jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Dodací podmínky a náklady dodání

Při zasílání na Slovensko si účtujeme standardní poštovné a balné.

Veškeré zboží uvedené jako skladem odešleme zpravidla následují den, nejpozději do 3 pracovních dnů, od Vaší objednávky. Stihnete-li objednat do 12 hodin dopoledne, pak odešleme zboží ještě týž den.

Dodací doba je informativní, v závislosti na přepravci, a činí zpravidla 1 pracovní den. Z důvodu zvýšeného provozu může dojít ke zpoždění dodání. Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty. Díky tomu se dostane do každé poštovní schránky.

V případě větších objednávek Vás můžeme telefonicky požádat o ověření objednávky.

Na vyžádání Vám e-mailem zašleme číslo balíku, abyste mohli svoji zásilku sledovat. Tím pádem máte neustále přehled o tom, kde se Váš balík nachází.

Za škodu způsobenou přepravcem neodpovídáme. Pokud obdržíte zásilku viditelně poškozenou, reklamujte ji u přepravce.

 

Ceny

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20% a platí ceny zobrazené v našem internetovém obchodě resp.ceny, za něž jste si zboží objednali.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Záruka, reklamační řád a výměna zboží.

Na veškeré zboží poskytujeme spotřebiteli zdarma 4letou záruční lhůtu! Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Za reklamační důvod nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.
Kromě toho máte v souladu se zákonem (viz z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele) právo do 14 dní od doručení zboží vrátit bez udání důvodu. Stejně tak můžete zboží 
vyměnit, pokud jste si třeba vybrala nesprávnou velikost nebo Vám nevyhovuje barva. Zboží si, prosíme, zkoušejte přes spodní prádlo.
Vracené zboží posílejte čisté a ve vhodném obalu na naši adresu. Nezasílejte na dobírku.

Adresa pro zasílání zboží zpět: TIARA GALIANO CZ, s.r.o., Žižkova 12, 370 08 České Budějovice

 

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

Pokud jste obdržel/-la od našeho internetového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal/-la (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo jste obdržel/-la výrobek vadný, zašlete nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. bezvadný).

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např. vhodným obalem pro zaslání vyztužené podprsenky je krabice nikoli obálka). Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu TIARA GALIANO CZ s.r.o., Žižkova 12, České Budějovice, 370 08.

 

Ochrana osobních údajů

Společnost TIARA GALIANO CZ s.r.o. uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

TIARA GALIANO CZ s.r.o. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00039368. Datum registrace je 3.3.2011.

Veškerá data, která nám poskytnete při registraci, budou využity výhradně pro účely doručení zboží, případně zasílání novinek a slev. Jsou zabezpečena a nebudou poskytnuta žádné třetí osobě.

Na základě Vaší písemné žádosti všechny Vaše údaje z databáze trvale vymažeme.

 


DomůDomů

Hledat

Košík  

(prázdný)

Novinky:

V současné době nejsou žádné nové produkty